Sympozjum OSCO X

W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyło się "X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej", którego organizatorami byli - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz zaproszeni wykładowcy z Francji, Indii oraz Egiptu. W ramach trzydniowych obrad wygłoszono 10 wykładów plenerowych oraz 40 komunikatów sekcyjnych. W trakcie sesji posterowej zaprezentowano 129 komunikatów. Nagrodę za najlepszą prezentację posterową otrzymała Małgorzata Petryk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz zdjęcia z Sympozjum

 


Ogólnopolskie Sympozja Chemii Organicznej są forum wymiany myśli naukowej pomiędzy krajowymi specjalistami w dziedzinie szeroko pojętej chemii organicznej. Imprezy organizowane są przemiennie przez Instytut Chemii Organicznej PAN (Warszawa) i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (Łódź).  Poprzednie sympozja z tej serii odbyły się:

I: w Serocku w roku 1991
II: w Łodzi-Arturówku w roku 1993
III: w Warszawie w roku 1994
IV: w Łodzi w roku 1997
V: w Konstancinie-Jeziornej w roku 1998
VI: w Łodzi w roku 2002
VII: w Warszawie w roku 2004
VIII: w Łodzi w roku 2008
IX: w Warszawie w roku 2011